"Buti na lang hindi ako naging matalino, ‘pag nagkataon, hindi sana ako ganito kababaw at kasaya."
- Meryll Soriano in an old Filipino film

(Image from the web)

"Buti na lang hindi ako naging matalino, ‘pag nagkataon, hindi sana ako ganito kababaw at kasaya."

- Meryll Soriano in an old Filipino film

(Image from the web)

13 Jun 2010 / 0 notes